(+01) 112 345 6789
+
ما میگوییم : پیش از آنکه متحد شویم و برای آنکه متحد شویم ، ابتدا بطور قطع لازم است خط فاصلی بین خود قرار دهیم
لنین

برگزیده ای از اشعار فروغ فرخزادبرگزیده ای از اشعار احمد شاملوشعر

ارغوان - سایه


نادر نادرپور: ستاره دور


پل الوار ١٨٩٥ تا ١٩٥٢ آزادی
ترانه - سرود

بیاد جانباختگان


بهاران خجسته باد


امشب در سر شوری دارم


تصور کن


ویدیو

برای لنین


تظاهرات بر علیه حجاب اسفند 57


به یاد فروغ فرخزاد زمستان 1386
چند ترانه

هۆمه ‌ر دزه ‌یی - قژکاڵی لێو ئاڵی


دلم را لرزاندی و رفتی


همسفر


The First Love